راهنمای طبقات

راهنمای طبقات

 

ساختمان شماره (1) - اصلی

زیرزمین

آندوسکوپی، کولونوسکوپی، آزمایشگاه، پاتولوژی، رختشوی‌خانه، آشپزخانه و رستوران

همکف

داروخانه، اورژانس، بخش تحت نظر، ,واحد کنترل عفونت و بهداشت محیط ، صندوق‌های پذیرش، ترخیص و واحدهای درمانگاهی تخصصی و فوق تخصصی  

طبقه اول

زایمان و زنان جراحی ، اطفال 

دفتر پرستاری ، واحد بهداشت حرفه ای ، تغذیه و تجهیزات پزشکی

طبقه دوم

بستری مردان و زنان 

طبقه سوم

ICU ،CCU ،CSR ،اتاق عمل

طبقه چهارم

واحد تأسیسات 

ساختمان شماره (2)

همکف

واحد اداری : دفتر ریاست بیمارستان، واحد انفورماتیک و واحد کارگزینی 

طبقه اول

پاویون پزشکان، سوئیت استراحت پزشکان

ساختمان شماره (3)

طبقه اول

رادیولوژی، ماموگرافی، سونوگرافی و سی تی اسکن

طبقه دوم

واحد بایگانی

ساختمان شماره (4)

-

خارج از درب ورودی بیمارستان و جنب نگهبانی؛

دفتر مدیر عامل/ مدیریت درمان  و  مدیریت

واحد پایش و سنجش  کیفیت، اسناد و مدارک پزشکی، اتاق کنفرانس و جلسات

متفرقه

-

مجموعه واحد های  فیزیوتراپی،  حسابداری و درمانگاه شنوایی سنجی و نماز خانه  و  مجموع کلینیک های زیبایی در حیاط بیمارستان واقع است.