بخش icu

بخش ICU

 بخش  ICU شامل جهار تخت با امکانات  بخش های ویژه می باشد که شامل تجهیزات پزشکی پیشرفته که برخی از آنها شامل اکتروشوک-مانیتورینگ مجهز به عمق سنج بیهوشی -کاپنوگراف- IBP-CO-ABG-3SCD-رینگ ژله ای-5وینتیلاتور+۱وینتیلاتور پرتابل-دستگاه پیس میکر -گیج سنج فشار کاف -لوله تراشه-ابزار اندازه گیری مایع مغزی نخاعی