بخش ccu

بخش ها

واحد پایش و سنجش کیفیت

 

پایش و سنجش کیفیت

 

سيستم مديريت كيفيت در بيمارستان

سيستم مديريت در اين مركز عبارت است از:

1-شناسايي كليه فرايندهاي بيمارستاني،تهيه روتين و مستندسازي دستورالعمل هاي مربوط به كليه واحدها

2-مميزي داخلي بصورت مستمر از كليه واحدهاي درماني،پاراكلينيك،پشتيباني و اداري.

3-نياز سنجي وبرنامه ريزي آموزشي بر اساس استانداردهاي آموزشي مورد نياز كاركنان اعم از پزشك،پرستار، پاراكلينيك و...

4-تشكيل  كميته  های بيمارستاني با هدف تصميم گيري جمعي وتخصصي.

5-شناسايي موارد نا منطبق در ارائه خدمات به بيمار و رفع موارد از طريق اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه.

6-رضايت سنجي مستمر ومنظم از بيماران بستري،سرپايي وتلاش در جهت رفع موارد نارضايتي مراجعين محترم.

7-تعيين  ، بررسی و تحلیل شاخصهاي كليدي عملكرد ی    بیمارستان و جمع آوري وتجزيه وتحليل داده هاي حاصل از پايش شاخص ها واندازه گيري فرايندها..

8- تدوين اهداف كيفي درابتداي هرسال وبرنامه ريزي مدون عملياتي درخصوص دستيابي به اهداف استراتژيك موردنظر

9- شناسایی مشکلات جاری و فرصت های بهبود

10- آماده سازي بيمارستان جهت سنجش بر اساس استانداردهاي اعتبار بخشي.

برنامه بهبود کیفیت در این بیمارستان در برگیرنده  موضوعات  بالینی و غیر بالینی  در 6 حيطه ذيل پياده ميگردد.

1-مديريت

2-امور مالي

3-خدمات پزشكي

4-خدمات پرستاري

5-خدمات عمومي و پشتيباني

6-خدمات پاراكلينيك

 

 

 

واحد برق و الکترونیک

واحد برق و الکترونیک

واحد تغذیه ورژیم درمانی

واحد تغذیه ورژیم درمانی

واحد تجهیزات پزشکی

واحد تجهیزات  پزشکی  

کلینیک های بیمارستان

بیمارستان شامل کلینیک های :

ENT
ارتوپدی
ارولوژی
اطفال
اعصاب و روان(روانپزشکی)
جراحی عمومی
جراحی مغز و اعصاب
چشم
داخلی
زنان و زایمان
عفونی
قلب
فوق تخصصی
داخلی
کبد و گوارش

برخی از تجهیزات این واحد شامل:

دو دستگاه آندوسکوپ
کلونوسکوپ
تست ورزش
EMG
EEG
اکوکاردیوگرافی
هولترفشار
هولترریتم
اتورفرکتومتر
SLITLAMP
سونوگرافی پرتابل

آموزش

جراحی زنان و زایمان

 

 

بخش زنان جراحی : شامل 6 تخت می باشد و بخش زایمان دارای  2 تخت لیبر   می باشد .

اتاق زايمان

در اين بخش با استفاده از دو  تخت زايماني- اتاق درد- اتاق معاينه -ریکاوری  و شش تخت زنان جراحی  با بهره گيري از تجهيزات پزشكي لازم نظير Fetal monitoring و... آماده پذيرايي بيماران محترم مي باشدوتجهیزات بخش شامل :۲ دستگاه NST-الکتروشوک-ECG-تخت احیا نوزاد

 

 

 

 

بخش اطفال - نوزادان

 

در بخش اطفال  پزشکان متخصص اطفال در زمینه های مختلف داخلی و جراحی و نیز پرستاران مجرب، خدمات جامعی را در درمان و مراقبت از کودکان بیمار انجام می دهند. این بخش مجهز به تجهیزات پیشرفته برای مراقبت از کودک می باشد.بخش اطفال  شامل 4 تخت بستری  اطفال وبخش نوزادان شامل ۴ تخت بستری و 7دستگاه فتوتراپی که شامل 3دستگاه 16 و 8 و 4 لامپه می باشند وبرخی از تجهیزات این بخش الکتروشوک -پمپ سرم-نبولایزر

 

 

 

بخش های رادیولوژی سی تی اسکن و سونوگرافی

بخش رادیولوژی و سی تی اسکن به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات می باشند وتجهیزات این واحد شامل سی تی اسکن -ماموگرافی-رادیولوژی پرتابل-دستگاه CR- سونوگرافی-الکتروشوک می باشد.