رسالت و چشم انداز بیمارستان رحیمیان

 

 رسالت بیمارستان رحیمیان

ما برآنيم تا با تكيه بر الطاف الهی و سرمايه های ارزشمند منابع انسانی خود و با بهره مندی از استعداد كاركنان و تعامل سازنده و موثر، الگوی برتر کشور در ارائه  مطلوب ترین خدمات  تشخیصی درمانی و مراقبتی، تخصصی و فوق تخصصی مطابق استاندارد های ملی باشیم. بیمارستان رحیمیان در صدد است در راستای بهبود کیفیت  و منشور حقوق بيمار و اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و حفظ و كرامت انسانی به گيرندگان خدمت، فعاليت نمايد.

 

چشم انداز بیمارستان

رسیدن به رویای درمان  برای اقشار مستمند و آسیب پذیر جامعه در یک بیمارستان خصوصی درجه یک ایمن و بیمار محور با کمترین هزینه و تبدیل شدن به ایده آل ترین بیمارستان استان برای اشتغال پزشکان و پیراپزشکان و سایر پرسنل.