بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی رحیمیان

 

بیمارستان خیریه رحیمیان در سال 1377 با 75 تخت بستری به دست انسانی خیر به نام آقای دکتر علی رحیمیان بنیاد گذاشته شد.

 در حال حاضر ساختمان فعلي بیمارستان با مساحت 5000 متر مربع شامل اورژانس - کلینیکهای مختلف ( اطفال – زنان – جراح – چشم - گوش و حلق و بینی – مغز و اعصاب – ارتوپدی – قلب – داخلی و ... )، بخش تحت نظر، بخشهای بستری ICU-CCU کلیه خدمات رادیولوژی و آزمایشگاهی می باشد. در این بیمارستان علاوه بر جراحی خدمات آندوسکوپی و کولونوسکوپی و فیزیوتراپی نیز عرضه می گردد.